Αναρτήσεις

Το ήθος του ανθρώπου χαράζει τη μοίρα του-Ηράκλειτος-

-Μοῦσαι Πιερίδες-Μνημοσύνης καὶ Ζηνὸς ἐριγδούποιο θύγατρες

Η Θεά Αφροδίτη