Αναρτήσεις

Το ήθος του ανθρώπου χαράζει τη μοίρα του-Ηράκλειτος-

-Μοῦσαι Πιερίδες-Μνημοσύνης καὶ Ζηνὸς ἐριγδούποιο θύγατρες

Σάκτι Η ισχύς και η Θηλυκότητα στην Ινδική τέχνη

Η Θεά Αφροδίτη